Všechny diktáty  > 
 
 
 Název tématu (počet cvičení v tématu)
01Vyjmenovaná slova 96 cvičení
02Souhrnná doplňovací cvičení 48 cvičení
03Přijímací zkoušky na střední školu 86 cvičení
04Psaní ů a ú 7 cvičení
05Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 3 cvičení
06Psaní i/í y/ý v koncovkách 29 cvičení
07Psaní souhlásek párových 1 cvičení
08Psaní s/z v předponách a předložkách 9 cvičení
09Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy 40 cvičení
10Velká písmena 6 cvičení
11Psaní i/í a y/ý po písmenu C 6 cvičení
12Tematická pravopisná cvičení 1 10 cvičení
Celkový počet cvičení:  341© Jiří Husa 2020