05      refresh   close 
  Bol? m? zub?  
Počet úloh: 28   
Použito celkem: 565 x (naposledy: 30. 01. 2023 1 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

05   Bol? m? zub? (28 úloh)

Bolýí mně zubyi. Starší chlapec třináctiletý sechlapec třináctiletý, sechlapec třináctiletý, sechlapec, třináctiletý, se jmenuje vVašek. Nerozumněl nám. sSmetana napsal cyiklus simfonickýchsimfonickýchsynfonickýchsymfonickýchsymfonyckých básní Mmá Vvlast. Jirko už mlč!Jirko, už mlč! Sněhem jsou zasyipány i Kkrkonošské lesiy. Mám doma pějekný býlíbílýbílíbýlý svetr. Řekl, žeŘekl že si odskočí do obchodu, a hnedobchodu a, hnedobchodu a hned se vrátí. ZpývalSpívalZpíval v pjeěveckém zsboru. Jeřábiy dopravíý trámyi na stavbu. I ViviVyléma bolelyi zubiy. 

Vytištěno 03. 02. 2023 10:55:29 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

05   Bol? m? zub? (klíč ke cvičení)

Bolí zuby. Starší chlapec, třináctiletý, se jmenuje Vašek. Nerozul nám. Smetana napsal cyklus symfonických básní Má vlast. Jirko, už mlč! Sněhem jsou zasypány i krkonošské lesy. Mám doma pěkný bílý svetr. Řekl, že si odskočí do obchodu a hned se vrátí. Zpíval v pěveckém sboru. Jeřáby dopraví trámy na stavbu. I Viléma bolely zuby. 

Vytištěno 03. 02. 2023 10:55:29 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

05   Bol? m? zub?

Řekl že si odskočí do obchodu a, hned se vrátí.  Sněhem jsou zasypány i krkonošské lesi.  I Vyléma boleli zuby. Bolý mě zuby.  Nerozumněl nám.  smetana napsal ciklus symfonyckých básní Má vlast.  Zpíval v pjeveckém zboru.  Mám doma pjekný bílý svetr.  Jeřábi dopraví trámi na stavbu.  Starší chlapec, třináctiletý, se jmenuje Vašek.  Jirko už mlč!  

Počet chyb: 16

Vytištěno 03. 02. 2023 10:55:29 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

05   Bol? m? zub? (klíč ke cvičení)

Řekl, že si odskočí do obchodu a hned se vrátí.  Sněhem jsou zasypány i krkonošské lesy.  I Viléma bolely zuby. Bolí mě zuby.  Nerozul nám.  Smetana napsal cyklus symfonických básní Má vlast.  Zpíval v pěveckém sboru.  Mám doma pěkný bílý svetr.  Jeřáby dopraví trámy na stavbu.  Starší chlapec, třináctiletý, se jmenuje Vašek.  Jirko, už mlč!  

Vytištěno 03. 02. 2023 10:55:29 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward