02      help_outline   refresh   close 
  Ztráta u Bočanů  
Počet úloh: 21   
Použito celkem: 1 205 x (naposledy: 03. 02. 2023 1 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

02   Ztráta u Bočanů (21 úloh)

Frantíkúův dědeček spí, ale Frantík nemůúže usnout. Slyší odbíjet hodiny: púůl jedenácté, jedenáct. Měsíc je v ůúplňku, přes něj plují mraky rúůzných tvarúů. Ze dvorůú a zahrad se ozývá tolik zvukúů: štěkot psúů, hlasy ptákůú znějící jako húů hůú, nebo spíše jako zaúůpění. Frantík odnesl zelenou knížku do ůúkrytu. Měl nejlepší ůúmysly, ůúspěšně ten ůúkol splnil. Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho úůvahy, zda pan Bočan neohlásí policistúům, že se mu ztratil seznam dlužníkúů a jejich dluhúů. Podle V. Řezáče 

Vytištěno 03. 02. 2023 11:25:01 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

02   Ztráta u Bočanů (klíč ke cvičení)

Frantíkův dědeček spí, ale Frantík nemůže usnout. Slyší odbíjet hodiny: půl jedenácté, jedenáct. Měsíc je v úplňku, přes něj plují mraky různých tvarů. Ze dvorů a zahrad se ozývá tolik zvuků: štěkot psů, hlasy ptáků znějící jako hú hú, nebo spíše jako zaúpění. Frantík odnesl zelenou knížku do úkrytu. Měl nejlepší úmysly, úspěšně ten úkol splnil. Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho úvahy, zda pan Bočan neohlásí policistům, že se mu ztratil seznam dlužníků a jejich dluhů. Podle V. Řezáče 

Vytištěno 03. 02. 2023 11:25:01 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

02   Ztráta u Bočanů (21 úloh)

Frantík....v dědeček spí, ale Frantík nem....že usnout.  Slyší odbíjet hodiny: p....l jedenácté, jedenáct.  Měsíc je v ....plňku, přes něj plují mraky r....zných tvar.....  Ze dvor.... a zahrad se ozývá tolik zvuk....: štěkot ps...., hlasy pták.... znějící jako h.... h...., nebo spíše jako za....pění.  Frantík odnesl zelenou knížku do ....krytu.  Měl nejlepší ....mysly, ....spěšně ten ....kol splnil.  Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho ....vahy, zda pan Bočan neohlásí policist....m, že se mu ztratil seznam dlužník.... a jejich dluh.....  Podle V. Řezáče  

Vytištěno 03. 02. 2023 11:25:01 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

02   Ztráta u Bočanů (klíč ke cvičení)

Frantíkův dědeček spí, ale Frantík nemůže usnout.  Slyší odbíjet hodiny: půl jedenácté, jedenáct.  Měsíc je v úplňku, přes něj plují mraky různých tvarů.  Ze dvorů a zahrad se ozývá tolik zvuků: štěkot psů, hlasy ptáků znějící jako hú hú, nebo spíše jako zaúpění.  Frantík odnesl zelenou knížku do úkrytu.  Měl nejlepší úmysly, úspěšně ten úkol splnil.  Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho úvahy, zda pan Bočan neohlásí policistům, že se mu ztratil seznam dlužníků a jejich dluhů.  Podle V. Řezáče  

Vytištěno 03. 02. 2023 11:25:01 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

02   Ztráta u Bočanů

Frantíkúv dědeček spí, ale Frantík nemúže usnout.  Slyší odbíjet hodiny: půl jedenácté, jedenáct.  Měsíc je v ůplňku, přes něj plují mraky rúzných tvarú.  Ze dvorů a zahrad se ozývá tolik zvukú: štěkot psú, hlasy ptákú znějící jako hú hú, nebo spíše jako zaúpění.  Frantík odnesl zelenou knížku do ůkrytu.  Měl nejlepší ůmysly, úspěšně ten ůkol splnil.  Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho ůvahy, zda pan Bočan neohlásí policistům, že se mu ztratil seznam dlužníkú a jejich dluhů.  Podle V. Řezáče  

Počet chyb: 13

Vytištěno 03. 02. 2023 11:25:01 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

02   Ztráta u Bočanů (klíč ke cvičení)

Frantíkův dědeček spí, ale Frantík nemůže usnout.  Slyší odbíjet hodiny: půl jedenácté, jedenáct.  Měsíc je v úplňku, přes něj plují mraky různých tvarů.  Ze dvorů a zahrad se ozývá tolik zvuků: štěkot psů, hlasy ptáků znějící jako hú hú, nebo spíše jako zaúpění.  Frantík odnesl zelenou knížku do úkrytu.  Měl nejlepší úmysly, úspěšně ten úkol splnil.  Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho úvahy, zda pan Bočan neohlásí policistům, že se mu ztratil seznam dlužníků a jejich dluhů.  Podle V. Řezáče  

Vytištěno 03. 02. 2023 11:25:01 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward