Všechny diktáty  >  Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český
 
 Název tématu (počet cvičení v tématu)
01Slovesa odvozená od být/bít 11 cvičení
02Psaní předpon s(e)-, z(e)- 4 cvičení
03Velká písmena 5 cvičení
04Psaní i/í a y/ý po písmenu "c" 6 cvičení
Celkový počet cvičení:   26© Jiří Husa 2020