07      help_outline   refresh   close 
  Schůzka byla ?mluvena  

Strestal svého psa. V tom místě se zpojují dvě ulice. Davy se zhromáždily na náměstí. Parlament srušil své předchozí rozhodnutí. Schůzka byla zmluvena na pondělí. Po válce se obě země zjednotily. Včera odpoledne jsme zmokli. Skautský tábor všechny účastníky socelil. Po založení zemědělského družstva byly pozemky zceleny. Ve vichřici se stromy zlámaly.