05      refresh   close 
  Pořádal? jsme exkur??  

Která hvězda je nejjasnějšší? Jednal bezúčelně. Zdvihl se sylný vítr a vivrátil vikotlaný strom. V hodině chemie jsme pozorovaly zajímaví experyment. V trávě se oběvil první kvjet. Jan ryska napsal knihu Lodní deník. Výstražné tabule vizývaly k opatrné jízdě. Pořádali jsme exkursy do beskyd. špatné svjedomí, neboť svému kamarádovi podtrhl nohu. Ana neviřeší ani ten nejjednodušší příklad. doměnka byla scela správná.

Začít znovu refresh Zavřít okno close