09      refresh   close 
  B?dlím s rodiči  

Usedl jsem na nejbližží lavičku a prohlédl jsem si nejbáječnější nález svého života. Mám konečně knihu spisovatele jehož život byl neodmislitelně spjat s mím rodištěm. Bydlím s rodiči a sestrou janou na Malé straně. Bil to náles, jímž jsem bil naprosto okouzlen. A teď mám v rukou to nejcennější - Nerudovi Povídky malostranské! Jakkoli to bilo podivné, odjakživa jsem k tomuto velikánovi české lzteratury, k výtečnému janu nerudovy, pociťoval silnou náklonost. Na jedné z malostranských ulyc leželi shodou okolností Nerudovy povídky Malostranské.

Začít znovu refresh Zavřít okno close