03      refresh   close 
  Vlas?  

Sýpka byla plná obylí. Vlasy jsou rozčepířené, prsty zymou skřehlé. Zdvihl se prudký vichr a ve víšce se vytvořil větrný vír. Brzi nastala zima. Brzyčko jsi nám zkazil radost. Mlhy zahalily krajinu. Děti pouštěli draky. Podal hodnověrné svědectví. Mílil se ve mně. Mislivci obcházeli lesi se psi. Ptáci odlétali do teplých krajin. Došlo k nedorozumnění. Byl podzym, listy padaly ze stromů. Papýroví draci se vznášeli k neby. Břehy rybníků osyřeli. Mám namlít lýskové ořechy?

Začít znovu refresh Zavřít okno close