06      help_outline   refresh   close 
  Ztráta u Bočanů  

Frantíkúv dědeček spí, ale Frantík nemůže usnout. Slyší odbíjet hodiny: půl jedenácté, jedenáct. Měsíc je v úplňku, přes něj plují mraky rúzných tvarů. Ze dvorú a zahrad se ozývá tolik zvuků: štěkot psů, hlasy ptákú znějící jako hú, nebo spíše jako zaůpění. Frantík odnesl zelenou knížku do úkrytu. Měl nejlepší ůmysly, úspěšně ten ůkol splnil. Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho úvahy, zda pan Bočan neohlásí policistům, že se mu ztratil seznam dlužníkú a jejich dluhú. Podle V. Řezáče

Správně: 0

Chybně: 0

Nenalezeno:

Úspěšnost: 0 %