07      help_outline   refresh   close 
  Odeb?ráme dvoje nov?ny ...  

Sbráme léčivé blny.  Za svtání jsme vrazli na vlet.  Vál mrný vtr.  Mčové hry jsou velm oblbené.  Žádné zvře nemáme zbtečně zabjet.  Pltvání potravnami je trestuhodné.  Nepchni se vdlčkou. Odebráme dvoje novny.  Karlštejn nedobli ani husté.  Vbuch Vesuvu zaspal tři města.  Dobtek se kldně pásl.  Zločinnost je třeba vmtit.  Povdka vslaná v rozhlase se nám lbla.  Napjeme se lmonády.  Bkvelkou slu.  U lesa bl pramnek ptné vody.  Je to nevnný člověk.  Sbhaly se nám slny v ústech.  Mval je medvědov šelma, potravu si v tlapčkách obrací, jako b si ji omval.  Každé zvře chce mt spolehl úkryt.  Pepk vtrvale zval.  Vozk táhla stará kobla.  Naši hráči zskali vrazné vtězství. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %