07      help_outline   refresh   close 
  Schůzka byla ?mluvena  

Schůzka byla mluvena na pondělí.  trestal svého psa.  Skautský tábor všechny účastníky ocelil.  Parlament rušil své předchozí rozhodnutí.  Včera odpoledne jsme mokli  Po válce se obě země jednotily.  V tom místě se pojují dvě ulice.  Davy se hromáždily na náměstí.  Ve vichřici se stromy lámaly. Po založení zemědělského družstva byly pozemky celeny. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %