08      help_outline   refresh   close 
  Zámečtí p?saři  

Zámečtí psaři byli posedlí svou vypnavostí a pchou. Napnali jsme zrak, ale nemohli jsme netopry ve tmě rozeznat. Květy koptníku jsou nenápadné. Pozor, ať ve tmě nekloptneš. Četl jsem velmi napnavou knihu o životě slavného přírodozptce Jana Evangelisty Purkyně. Pšný člověk se příliš nebaví s jinými lidmi. Komu patřil tento přepchový byt? Včely oplují květy plně a neúnavně. Pchl jsem se do oka. Rozčepřené slepce běhaly sem a tam. Neoprejte se o paprovou stěnu. Hluchavka patří mezi pskaté rostliny. Přijeli jsme do Psku pozdě v noci, kdy se na nebi již třptily hvězdy. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %