18      help_outline   refresh   close 
  Mlhavý l?stopad ...  

Lžařský vlek. Voda v řece plne rychle. Spoření s lškou. Poraněné ltko. Kůň s bílou lsinou. Čerstvé lvance. Blzké okolí. Zlomený malček. Mlhavý lstopad. Ldový zvyk. Jedovatý pln. Ltostivý vzlkot. Zlomená lže. Nedoslchavá babička. Vyl voda. Kldná lstopadová noc. Uplnulý rok. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %