01      help_outline   refresh   close 
  Mosazné kl?če ...  

Vysokotlaký ls. Plvat slny do vody. Mlha se rozplnula. Obrysy domu splvají s oblohou. Kldně spi. Půjdeme sbírat malny. Mosazné klče. Rozkvetlá lpa. Nepolkej velká sousta. Venku se blská. Plnovod do Prahy. Černá hlna. Plnový vařič. Uplnulý týden. Blží se Vánoce. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %