CESTINA.DIKTATY.CZ (doplňovat myší)
  Babička  

Babička dětmi odešla. Ona nemla koho paní správcová nebyla pěkná sice proto, že se nesla narostla. První babička k dceři ještě v domásti ani s okolními lidmi obeznámena jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkam na .  Paní Prošková byla právě kdes na stráni. Babička podle svého občeje pobdla hosty, aby se posadil, a když přinesla chléb a s celou svou si vzácné paní ukrojil. Ty ale s pohrdlivým vhrnutím nosíčků děkoval, že nebudou se úsmšně na sebe podíval, jako by chtěl říct: "Ty si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!" Když paní Prošková hned, že babička chybla proti panským občejům, a řekla paní paní odešl, aby takovm dámám chléb jsou na jiné věci zvklé. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %