11      refresh   close 
  Syn píše z prázdnin.  

Nevděl jsme kamzky, neslšel sviště, nad skalami nelétal orl. Nad Žabm plesem jsme si odpočinul pod řetěz, které vsel ze skál. L obvkle vjíždějí vsutou lanovkou na Lomnický štít, ale nám se nelbla myšlenka, že bychom vhled na nejvšší vrchol Tater zskal jen zaplaceným peněz, nikol vlastním slam. Slšel jsme mluvt Poláky, ale také Ital a Španěl. Nesl jsme také nezbtné zásob potrav a obvaz. Vstupoval jsme střídavě mrným i strmm turstckým stezkam. Na některých místech jsme šl mez sněhovm pol. Ml rodiče, chtěl bch Vám vlčit, jak jsme se vdal pod vrchol Vsokých Tater. Vedoucí vprav nás pochváll a slbl, že nám ještě promtne krátké flm, na nichž jsou zachyceny ohrožené a mzející krás hor. Fotografoval jsme na dvou mstech vsokohorské rostlny, ale po zvřatech, na která jsme se tolk těšil, neblo ani stop. Chtěl jsme naztří uvtat vcházející slunce z neobvklého msta. Všplhal jsme po nich na cestu k chatě pod Rys. Všl jsme, vbaveni nepromokavm pláštěnkam a spacím ptl. Mslm, že to bl dobrý vkon, i když ne přílš namáhav. Docházel jsme skupnky cizch turstů. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close