01      refresh   close 
  Investoři.  

Investoři, kteří stále zachovávají přízeň termnovaným vkladům, často zvažují i čty v cizch měnách. Dvodem je kutečnost, že řada nich je lépe ročena než eské koruny. Vyí roky si však vkladatel nemusí vbec vchutnat a naopak může slně prodělat. tráty mu totiž zpsobí opačný pohyb ého kursu, než jaký by optmálně potřeboval.rokové sazby u termínovaných vkladů v eských korunách jsou již na tak nízké rovni, že se již nevplatí prostředky na nich ukládat. Vjimkou je jen situace, kdy vkladatel má k dspozici krátkodobě určitou hotovost, kterou b stejně nijak nevužil. V takovém případě je lepší na pár dní peníze uložit v bance. Na termínované vklady si ale lidé zvkl natolk, že tohoto produkty vužívají přes nízké vnos i dlouhodobji. O to vce mohou lákat vklady v czch měnách, které v řadě případů slibují vyí vnosy. Čeští investoři, kteří vložili své peníze do slovenských bank na termínovaný účet a chtějí svůj výnos opět převést zpět do eské měny, musí také vzt v vahu změnu devzového kursu. Pokud by eská měna vči lovenské koruně oslabila, klientův zsk by vzrostl. Jestliže by kurs posíll, naopak by to investorův zsk snížilo. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close