02      refresh   close 
  Horký červen ...  

Nastal horké čevnové dny. Po skalách se plazil bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetl chrpy a planul vlčí máky. Kosy už měl rolníci připraveny, visel naklepané ve stodolách. Po jeteli se poletoval čmeláci. Na návsi hrál chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpíval. Lidé se vracel z lomů, dřevaři vycházel z lesa a chvátal k večeři. Matky si hrál s dětmi a uspával je. Odestlané postele voněl.Vozy vjížděl do vsi. Kolem chalup běhal děti, kolébal se husy, hrabal slepice a vykračoval si kohouti. Dvorečky byl plné života. Obyvatelé skládal obilí, ukládal náčiní, odnášel vymlácenou slámu a naklepával kosy. Tu chvátal ženy, které nesl koše trávy, tam muži vezl na vozících jetel nebo směsku. Na návsi mečel kozy, které se vracel domů. Pasáci hnal dobytek z pastvy. Krávy se zastavil u rybníčka, aby se ještě napojil. Lidé se mlčky navracel z polí. Na ramenou sekáčů se svítil vyleštěné kosy.  

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close