56      help_outline   refresh   close 
  Odeb?ráme dvoje nov?ny ...  

Napjeme se lmonády.  Vozk táhla stará kobla.  Pltvání potravnami je trestuhodné.  Je to nevnný člověk. Odebráme dvoje novny.  Mval je medvědov šelma, potravu si v tlapčkách obrací, jako b si ji omval.  Nepchni se vdlčkou.  Naši hráči zskali vrazné vtězství.  Mčové hry jsou velm oblbené.  Sbhaly se nám slny v ústech.  U lesa bl pramnek ptné vody.  Bkvelkou slu.  Pepk vtrvale zval.  Vál mrný vtr.  Karlštejn nedobli ani husté.  Vbuch Vesuvu zaspal tři města.  Zločinnost je třeba vmtit.  Za svtání jsme vrazli na vlet.  Dobtek se kldně pásl.  Povdka vslaná v rozhlase se nám lbla.  Sbráme léčivé blny.  Každé zvře chce mt spolehl úkryt.  Žádné zvře nemáme zbtečně zabjet. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %