56      help_outline   refresh   close 
  Odeb?ráme dvoje nov?ny ...  

Odebráme dvoje novny.  Mčové hry jsou velm oblbené.  Povdka vslaná v rozhlase se nám lbla.  Sbráme léčivé blny.  Pltvání potravnami je trestuhodné.  Naši hráči zskali vrazné vtězství.  Karlštejn nedobli ani husté.  Každé zvře chce mt spolehl úkryt.  Je to nevnný člověk.  Vozk táhla stará kobla.  Napjeme se lmonády.  Mval je medvědov šelma, potravu si v tlapčkách obrací, jako b si ji omval.  Vál mrný vtr.  Vbuch Vesuvu zaspal tři města.  Bkvelkou slu.  Sbhaly se nám slny v ústech.  Za svtání jsme vrazli na vlet.  Pepk vtrvale zval.  Žádné zvře nemáme zbtečně zabjet.  Nepchni se vdlčkou.  U lesa bl pramnek ptné vody.  Zločinnost je třeba vmtit.  Dobtek se kldně pásl. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %