07      help_outline   refresh   close 
  Odeb?ráme dvoje nov?ny ...  

Mval je medvědov šelma, potravu si v tlapčkách obrací, jako b si ji omval.  Naši hráči zskali vrazné vtězství.  Karlštejn nedobli ani husté.  Žádné zvře nemáme zbtečně zabjet.  Bkvelkou slu.  Pltvání potravnami je trestuhodné.  Každé zvře chce mt spolehl úkryt.  Sbhaly se nám slny v ústech.  Dobtek se kldně pásl.  Povdka vslaná v rozhlase se nám lbla.  U lesa bl pramnek ptné vody.  Je to nevnný člověk.  Sbráme léčivé blny.  Zločinnost je třeba vmtit.  Za svtání jsme vrazli na vlet.  Napjeme se lmonády.  Vozk táhla stará kobla.  Pepk vtrvale zval.  Vál mrný vtr.  Vbuch Vesuvu zaspal tři města.  Nepchni se vdlčkou. Odebráme dvoje novny.  Mčové hry jsou velm oblbené. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %