55      help_outline   refresh   close 
  Odeb?ráme dvoje nov?ny ...  

Je to nevnný člověk.  Sbráme léčivé blny.  Karlštejn nedobli ani husté.  Pltvání potravnami je trestuhodné.  Nepchni se vdlčkou.  Vozk táhla stará kobla.  Napjeme se lmonády.  Každé zvře chce mt spolehl úkryt.  Žádné zvře nemáme zbtečně zabjet.  Naši hráči zskali vrazné vtězství.  U lesa bl pramnek ptné vody.  Mval je medvědov šelma, potravu si v tlapčkách obrací, jako b si ji omval.  Pepk vtrvale zval.  Zločinnost je třeba vmtit.  Sbhaly se nám slny v ústech.  Za svtání jsme vrazli na vlet.  Bkvelkou slu.  Dobtek se kldně pásl. Odebráme dvoje novny.  Mčové hry jsou velm oblbené.  Vbuch Vesuvu zaspal tři města.  Povdka vslaná v rozhlase se nám lbla.  Vál mrný vtr. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %