03      help_outline   refresh   close 
  B?lo sl?šet s?kot páry ...  

Navštívli jsme vstavu vnikajících vtvarníků. Není všechno zlato, co se třptí. V obvacím pokoji máme b hodiny. Na poli vrostla pěkná vkev. Netopr je savec. Hanka je smpatické vžle z vedlejšího domu. Trní nás popchalo. Nedomkavost srdečních chlopní je velmi nem nemoc. Vlaštovky se nad jezrkem jen mhaly. Krakonoš patří mez nejoblbenější nadpřirozené btosti. Blo slšet vzlkot malého dítěte. Hus bli udatní bojovníci. Mrek nám způsobl nesmrnou radost. Na spce b neměly bt mši. Automobl dostal smk. Vtáme vás u nás. Had vstražně zasčel. Rodiče má mt každý v úctě. Vaše námtky jsou pochoptelné. Děti našly vhozený ltinový hrnec. U moře se nám nejvce lblo vlnobtí. Ve městě bl v mnulém století vbudován pvovar. Lkovec kvete brz na jaře a má jedovaté bobulov plody. Jistě znáte vjádření, že pozdě je bcha honit. Mládí uplne jako sen. Blo slšet skot páry. Dobře zamkejte dveře. Kaktusy jsou většinou pchlavé. Polní pch se trestá. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %