02      help_outline   refresh   close 
  B?lo sl?šet s?kot páry ...  

Na spce b neměly bt mši. Blo slšet vzlkot malého dítěte. Na poli vrostla pěkná vkev. Mládí uplne jako sen. Netopr je savec. V obvacím pokoji máme b hodiny. Kaktusy jsou většinou pchlavé. Rodiče má mt každý v úctě. Navštívli jsme vstavu vnikajících vtvarníků. Jistě znáte vjádření, že pozdě je bcha honit. Blo slšet skot páry. Had vstražně zasčel. Lkovec kvete brz na jaře a má jedovaté bobulov plody. Vtáme vás u nás. Vaše námtky jsou pochoptelné. Trní nás popchalo. Děti našly vhozený ltinový hrnec. U moře se nám nejvce lblo vlnobtí. Automobl dostal smk. Vlaštovky se nad jezrkem jen mhaly. Hus bli udatní bojovníci. Krakonoš patří mez nejoblbenější nadpřirozené btosti. Nedomkavost srdečních chlopní je velmi nem nemoc. Ve městě bl v mnulém století vbudován pvovar. Hanka je smpatické vžle z vedlejšího domu. Polní pch se trestá. Mrek nám způsobl nesmrnou radost. Není všechno zlato, co se třptí. Dobře zamkejte dveře. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %