07      help_outline   refresh   close 
  L?bor usedl na stol?čku ...  

Svtilny zhasly a nastala tma jako v ptli. Strýček mnil u nás pobt několk dní. Na volu se hraje smčcem. Každý vzpom na m přátele. Lasčka je mrštné zvře. Nepltvejte slami! Květiny jsme přivázali ke kolkům lkem. Vr vlétá na lov za soumraku. Včisti si lmec u kabátu. K večeři m připravli knedlky se zelím, k snídani mchaná vajíčka. Neplvejte na podlahu! Lbor usedl na stolčku. Děvčátko se při pochvale zapřilo. Pomáhám mamnce umvat nádobí. V mstnosti jsme museli pobt mnoho much. Sklčko se v trávě blskalo. Obtné stavení se nám lblo. U bstřiny bla vbudována osada Bstřice. Klč bude nutno oplovat. Na mtině nás obtěžoval hmz. Klsna měla na čele blou lsnu. Marnotratník pozbl peněz i zdraví. Blnný srup nám neobčejně chutnal. Vdíš tu krásu? Zápalky měly dříve hlavčky ze sry. Voda pod jezem vřila. Koupli jsme si sfonovou láhev. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %