03      help_outline   refresh   close 
  Potoky v létě v?s?chaly ...  

Mistr Jan Hus bl nespravedl odsouzen a upálen v Kostnici. Nemůžeme mt všechno, co vdíme a co se nám lbí. Nakonec přibl ještě jeden vznamný host. Z lahvčky se vspaly plulky. Marušce phy docela slušely. I v nejmenším b může bt příjemný pobt. O těchto věcech jsem také slchal. V neděli občejně mváme k obědu kuře. Otec přibl budku na vsokou všeň. Nemocný se svjel bolestí. Všechno jsem jim vlčil. Ubtovali se v jedné vsce. Potoky v létě vschaly. Čas vtrvale plne jako voda. Drak za chvli vletěl do vše. Na pastv bl vběh pro mladé bčky. Lžování patří mez nejoblbenější zmní sporty. Příběh se m přílš nelbl. Na vchodě se zatřptila hvězda. Sto blo přílš husté. Chlapec vnikal ve vtvarné vchově. Na bdle seděla s holubce. Starou chalupu vhřívala malá pcka. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %