03      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

Mslvna měla novou omtku. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Mas strava je stá. Vce přemšlej, než začneš jednat. Rána rychle zaschala. Ob je třeba dobře umlt. Na osce seděl sček. P lhových nápojů je nezdravé. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Budeš se muset vc zabvat učením. Vvklaný zub konečně vpadl. Na vvšeném místě stál zámek. Holenní kost je slnější než ltková. Zbla nám m vzpomnka. Slamníky bly ušity z ptlovny. Vstava se nám velce lbla. Psk se svnul do klubčka. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %