04      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

Teta zskala msto jako mčka nádobí. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Holenní kost je slnější než ltková. Slamníky bly ušity z ptlovny. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Mslvna měla novou omtku. Mas strava je stá. Na vvšeném místě stál zámek. Vstava se nám velce lbla. Vvklaný zub konečně vpadl. Budeš se muset vc zabvat učením. P lhových nápojů je nezdravé. Na osce seděl sček. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Vce přemšlej, než začneš jednat. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Psk se svnul do klubčka. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Zbla nám m vzpomnka. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Ob je třeba dobře umlt. Rána rychle zaschala. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %