02      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

Zdraví a l Vás Vaše Lda. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Vstava se nám velce lbla. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Na vvšeném místě stál zámek. Budeš se muset vc zabvat učením. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Mslvna měla novou omtku. Mas strava je stá. Zbla nám m vzpomnka. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Na osce seděl sček. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Holenní kost je slnější než ltková. P lhových nápojů je nezdravé. Rána rychle zaschala. Vce přemšlej, než začneš jednat. Slamníky bly ušity z ptlovny. Psk se svnul do klubčka. Vvklaný zub konečně vpadl. Ob je třeba dobře umlt. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %