02      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Slamníky bly ušity z ptlovny. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Zbla nám m vzpomnka. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Vce přemšlej, než začneš jednat. Vstava se nám velce lbla. Mslvna měla novou omtku. P lhových nápojů je nezdravé. Budeš se muset vc zabvat učením. Na osce seděl sček. Mas strava je stá. Holenní kost je slnější než ltková. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Ob je třeba dobře umlt. Vvklaný zub konečně vpadl. Psk se svnul do klubčka. Na vvšeném místě stál zámek. Rána rychle zaschala. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %