02      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

Mslvna měla novou omtku. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. P lhových nápojů je nezdravé. Vce přemšlej, než začneš jednat. Vvklaný zub konečně vpadl. Na vvšeném místě stál zámek. Na osce seděl sček. Zbla nám m vzpomnka. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Slamníky bly ušity z ptlovny. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Rána rychle zaschala. Vstava se nám velce lbla. Budeš se muset vc zabvat učením. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Psk se svnul do klubčka. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Holenní kost je slnější než ltková. Mas strava je stá. Ob je třeba dobře umlt. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %