02      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

P lhových nápojů je nezdravé. Psk se svnul do klubčka. Budeš se muset vc zabvat učením. Mslvna měla novou omtku. Vce přemšlej, než začneš jednat. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Zbla nám m vzpomnka. Mas strava je stá. Slamníky bly ušity z ptlovny. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Na vvšeném místě stál zámek. Na osce seděl sček. Holenní kost je slnější než ltková. Rána rychle zaschala. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Vstava se nám velce lbla. Vvklaný zub konečně vpadl. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Ob je třeba dobře umlt. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %