02      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

Zbla nám m vzpomnka. Vce přemšlej, než začneš jednat. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Budeš se muset vc zabvat učením. Mslvna měla novou omtku. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Rána rychle zaschala. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Holenní kost je slnější než ltková. Vstava se nám velce lbla. Na osce seděl sček. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Ob je třeba dobře umlt. Mas strava je stá. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Psk se svnul do klubčka. P lhových nápojů je nezdravé. Vvklaný zub konečně vpadl. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Slamníky bly ušity z ptlovny. Na vvšeném místě stál zámek. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %