02      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

Mslvna měla novou omtku. Holenní kost je slnější než ltková. P lhových nápojů je nezdravé. Ob je třeba dobře umlt. Budeš se muset vc zabvat učením. Mas strava je stá. Slamníky bly ušity z ptlovny. Na vvšeném místě stál zámek. Na osce seděl sček. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Vvklaný zub konečně vpadl. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Zbla nám m vzpomnka. Vstava se nám velce lbla. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Psk se svnul do klubčka. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Rána rychle zaschala. Vce přemšlej, než začneš jednat. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %