help_outline   refresh   close 
  Čí je to v?na?  

Kravčky ustavčně přežvkovaly.Vr je největší sova. Na stěně v fotografie. Běřín je malá vska. Dívky vly věnečky. Rolník vsel všechno zrní ze zásoby. Do malé kamenné vžky vedly dřevěné schody. Vdra je hezké zvře. Žvkací guma čistí zuby. Dobytek byl vhnán na pastvny. Čí je to vna? Pařez se vklal. Nevskej, ještě není vhráno. Dítě bylo zvdavé. Vkýř zůstal otevřený. Letadlo se vzneslo do všky. Selátka bázlivě kvčela. Bylo horko jako ve vhni. Vtr se změnil ve vchřici. Závod v běhu vhrál Vtek. Zvkejme čistotě a odvkejme nepořádku! Pod splavem byl prudký vr. Život zraněného vsel na vlásku. Vpravujte nám něco. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %