05      help_outline   refresh   close 
  Čí je to v?na?  

Vkýř zůstal otevřený. Rolník vsel všechno zrní ze zásoby. Dítě bylo zvdavé. Pod splavem byl prudký vr. Žvkací guma čistí zuby. Letadlo se vzneslo do všky. Vpravujte nám něco. Dívky vly věnečky. Život zraněného vsel na vlásku. Pařez se vklal. Bylo horko jako ve vhni. Nevskej, ještě není vhráno. Vdra je hezké zvře. Kravčky ustavčně přežvkovaly.Vr je největší sova. Dobytek byl vhnán na pastvny. Na stěně v fotografie. Zvkejme čistotě a odvkejme nepořádku! Běřín je malá vska. Do malé kamenné vžky vedly dřevěné schody. Selátka bázlivě kvčela. Vtr se změnil ve vchřici. Čí je to vna? Závod v běhu vhrál Vtek. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %