03      help_outline   refresh   close 
  Když v bitvě zahynul ......  

Když v bitvě zahynul udvík agellonský, zůstal eský růn bez panovníka.  Vdova po udvíku agellonském, arie absburská, byla sestrou akouského rcivévody erdinanda absburského.  Ten měl za manželku nnu agellonskou, sestru zesnulého rále.  Protože manželství udvíka a arie bylo bezdětné, vznesl erdinand na základě předchozích dohod nárok na herský růn.  Zdroj :http://www.dejepis.com. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %