02      refresh   close 
  HTML  

ypertext arkup anguage - zkratka - je v nformatice název značkovacího jazka používaného pro tvorbu ebových stránek, které jsou propojeny hpertextovými odkazy.  je hlavním z jaz pro vtváření stránek v sstému orld ide eb, který umožňuje publkaci dokumentů na nternetu.  Jazk je charakterzován množinou značek a jejich vlastností defnovaných pro danou verz.  Mez značky se uzavírají části textu se určuje význam - sémantka - obsaženého textu.   

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close