04      help_outline   refresh   close 
  Podm?nky užití ?acebooku  

Samotné podmnky užití acebooku velmi zasahují do práv a soukrom obsahují oprávnění na použití veškerého obsahu podléhajícího duševnímu uživatel zveřejní na v návaznosti na s přenesením a zpracováním osobních údajů uživatele ve pojených tátech merických.  Dále obsahují povolení použít jméno profilové fotografie ve spojení obsahem a souhlas s případným odškodněním acebooku za veškeré jakéhokoli vůči acebooku vznese žalobu související s kroky dotčného uživatele. Zdroj: cs.wikipedia.org 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %