05      refresh   close 
  Algor?tmus  

Algortmus je pracovní postup, který má povié následující vlastnosti.  Rezultatvnost - to vždy v nějaký vsledek.  - konečnost - to někdy skončí. Skončí po konečném počtu provedených krok.  Elementárnost - jednoduchost popisu - algortmus je popsán konečným počtem základních intrukcí.  Intrukce neumožňují tedy žádný osob výklad některého vykoavatele.  Determnovanost - jednoznačnost - postup práce je jasně daý a vždy záv pouze na popisu algortmu a na vstupu.  Na průběh algortmu nemá žádný vliv náhoda nebo svobodná vle vkonavatele.  Zdroj: Základy informatiky pro střední školy, imysleni.cz. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close