64      help_outline   refresh   close 
  Rozb?té hodiny ...  

Dlouhý bč. Zbtek jídla. Tajuplná btost. Starob truhla. Nový příbtek. Zbtečná ztráta. Rozb hodiny. Sbrat léčivé bliny. Koblka luční. Btva tří císařů. Paní btná. Jedeme do Přibslavi. Lehké živobtí. Dětské nádobčko pro panenky. Výhodná nabdka. Vyblit bt. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %