64      help_outline   refresh   close 
  Rozb?té hodiny ...  

Rozb hodiny. Dlouhý bč. Vyblit bt. Sbrat léčivé bliny. Btva tří císařů. Jedeme do Přibslavi. Starob truhla. Zbtečná ztráta. Lehké živobtí. Tajuplná btost. Koblka luční. Zbtek jídla. Dětské nádobčko pro panenky. Nový příbtek. Paní btná. Výhodná nabdka. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %