29      help_outline   refresh   close 
  Hodiny odb?jely.. (odbít x odbýt)  

Navštívil mne velmi neodbtný člověk.  Hodiny odbjely pravidelně každou hodinu.  Neodbvej se v jídle.  První liga odbjené byla zahájena.  Jestliže s tím nesouhlasíš, nesmíš se nechat odbt.  Hráč odbl míč přesně za síť a získal cenný bod.  Zadané úkoly trvale odbval.  Když odbla půlnoc, vypravili se do lesa.  Práci v kanceláři neměl rád, trvale ji odbval.  Odb práce nebyla na první pohled poznat.  Už jedenáctá odbla a lampa ještě svítila.  Koncerty se odbvají zpravidla ve velké hale. Když si odbl trest, vrátil se domů. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %