03      help_outline   refresh   close 
  Hodiny odb?jely.. (odbít x odbýt)  

Zadané úkoly trvale odbval.  Hodiny odbjely pravidelně každou hodinu.  První liga odbjené byla zahájena.  Koncerty se odbvají zpravidla ve velké hale. Když si odbl trest, vrátil se domů.  Navštívil mne velmi neodbtný člověk.  Hráč odbl míč přesně za síť a získal cenný bod.  Když odbla půlnoc, vypravili se do lesa.  Práci v kanceláři neměl rád, trvale ji odbval.  Neodbvej se v jídle.  Jestliže s tím nesouhlasíš, nesmíš se nechat odbt.  Už jedenáctá odbla a lampa ještě svítila.  Odb práce nebyla na první pohled poznat. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %