05      help_outline   refresh   close 
  Obl?bený mal?ř  

Pra vstava díla árodního mělce Josefa Lady byla jednou z nejvýznajších kulturních akcí poslední dob.  Připola, že děti i dospěl zůstávají stálmi obdivovatel adových obrázk.  K kde se proudil každou neděl zástup návštěvníků.  Lada kresll rád už od tví, ale deí poviosti venkovského chlapce mu přílš nedovoloval věnovat se této zálbě.  Pře všechny překáky se později přece stal malířem.  Nejvíce námět mu poskytovala rodná vesnička.  Zobrazoval život a zvky jejch obvatel, zvřata i pohádkové btosti.  Ladov a víl nikdy nepatřil k cizmu a tajemnému nýbrž do eské vs.  Zamyslíme-li se nad adovým dílem, uvědomme si, že zvláštní pvab jeho kreseb počívá v jejich pravdivosti a zdánl jednoduchosti. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %