24      refresh   close 
  Gotthardský tunel  

Každý, kdo chtěl v mnulosti překročit lpy, se musel připravt na nekonečnou a velm často i nebepečnou cestu nebo přinejmenším na včerpávající dřinu při vstupu.  Sedmapadesátikilometrov Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrov tunel pod průlvem La Manche, který spojuje nglii a rancii.  Jakmile bude nov tunel v roce 2017 otevřen, Švcarsko se z pohledu železniční doprav promění v zem stejně plochou, jako je izozemsko.  Vsokorychlostní osobní vlaky mřící z urychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do ilána.  Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Mhnou se na jedné straně ohoří a o několik desítek minut později se vnoří na druhé straně.  Bude to jako by lpy vbec neexistoval.  Cestovní doba mezi obma msty se krátí ze čtyř hodin na něco málo pře dvě a pl hodiny. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close