69      help_outline   refresh   close 
  Hodiny odb?ly dvanáctou.  

V říjnu se dobvají brambory.  Jan Lucemburský bl zabt v btvě u Kresčaku.  Blo b škoda tu hračku rozbt.  Bli jsme pozváni na zabjačku do Blan.  Čas ub jako voda.  Ve vejci je blek a žloutek.  Peřina bla přehozena přes bdlo.  Jan je můj bvalý spolužák.  Španělští dobvatelé bli domorodci přijati přátelsky.  Bvalo tam veselo.  Urodilo se mnoho oblí.  V bstřině plavali pstruzi.  Tetička nás pobzela, abchom jedli.  Krotitel práskl bčem. Hodiny odbly dvanáctou.  Hřebk bl rezavý.  Kolik peněz vám zblo?  Úbtek krve raněného je příliš velký.  Ve světě je ještě mnoho bdy.  Surovec zabl psa.  Pes má bstrý čich.  Hráč hb unikal oběma obráncům.  U řeky nás obtěžovali neodbtní komáři. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %