03      refresh   close 
  Slovácko  

Slovácko je národopsná oblast ižní a ihovýchodní oravy, jejíž přirozené hranice tvoří na everu a everozápadě dánický es a řiby, na ihovýchodě hřeben a na ihu tok řeky yje.  Slovácko opl bohavím památekt.  Svou stopu zde zanechal dávní ovci mamutů, ímané, vládci elké oravy, idé, stavitelé zámků i nov umělci.  Dolní ěstonice na everním úpatí álavy proslavl po celém světě nález sošky z pálené hlny, ěstonické enuše.  Jen několik klometrů vzdálený ušov zase proslul díky odkr hrobce ermánského bojovníka a zbytkům ímského tábora.  Památky na centra kdys mocné elkomoravské íše najdete v údolí řeky oravy ve tarém ěstě, v herském radišti nebo v ikulčicích.  Hrad příklad tředověkého dochoval v řibech nedaleko uchlovického ámku a významného duchovního centra . Mlovníkům památek a nabízí lovácko mnoho zajímavých prohldkových také několik specialzovaných naučných . 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close