03      refresh   close 
  Jarní příroda  

Už to se jaro zapolo pod sněhovou peřinou.  Sluneční pomalu přibíral na síle.  Sněhové vrstv a mizel.  Nejdříve travnaté meze.  Bledulky vztyčil své stonky.  Brzčko se i první sedmkrásky taje usmíval tvářičkam a první skřivani zapíval nad vonící zemí.  Údolím plul mraky a kapky deště zbytky sněhu.  Příroda se konečně probouz. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close