03      refresh   close 
  Jaro  

Jaro začalo letos neobvkle brz.  Strom v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetl.  Jarní větřík pohupuje jejich větvem, ve kterých se romažďují ptáci a stav si svá hnízda.  Věže blkého kostela se třp jako zlato.  Cesty jsou udusané, kameá dlažba stí úplně vschla.  Teplé sluneční paprsky vnikají až do starob domů.  Na stí se zastavují překvapení obvatelé a div se té kráse.  Na chv všichni zapomínají na své starosti a problém a radují se jarního sluníčka. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close