01      refresh   close 
  Životní prostředí  

Životní prostředí neničí pouze mnohé velké vypouštějí do ovduší různé .  Měl bychom si nejsme na emi znečištěním životního prostředí škodíme také rostlnám a živočichm.  Člověk ničí potřebuje stále více zemědělské a stavební životní využívá přírodní zdroje.  V pralesch žije ř všech živočišných a rostliých druhů tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close