06      refresh   close 
  Karel Čapek -110 let  

V roce 2000 jsme vzpomínal narození Karla představitele naší eské literatury. Byl snem venkovského vrostl v harmonckém rodiém prostředí. Jeho dva sourozenci byl později také literárně čií. Rodištěm Karla Capka jsou alé Svatoňovice. Během svch studií pobval však i v různých ěmeckých a rancouzských tak mohl zblzka poznávat vropský život a kulturu. Na sklonku rvní větové álky zacal pracovat jako novnář, a to v árodních lstech a v idových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé poltiku publcisticky propagoval. Působil na něj zejména blzké vztahy k tehdejšímu predentu Masarkovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájc demokrac proti fašismu, a proto se na něho soustřeďoval toky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry atka a ílá emoc, které jsou u našeho obvatelstva oblbené dodnes, varují před hrzami válečné vřav. O ánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry smbolická, neboť se trátou státní samostatnosti odcházel pomáhal utvářet kulturní profl mladého eskoslovenska a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close