10      help_outline   refresh   close 
  Malý b?ček ...  

Vaječný blek. Přebtečný nábtek. Hb pobhal. Obraz se mi líbl. Malý bček. Velký zbtek. Strakatý bk. Občejný den. Slíbl návštěvu. B barva. B mlha. Oblíbl si knihu. Hodiny bjí. Nové bdliště. Abch nezapomněl. Zelená koblka. Chlapec zlobl. Kabna letadla. Rozb krabčka. Válečná btva. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %