help_outline   refresh   close 
  Přesm?čky  

M potřeby jsme našli. Mlena byla opoledne na procházce pod Mlešovkou. Domšlivý soused m radil, jak připojit mkrofon k počítači. Spadlo mi smtko do oka. Nezapomnej na vitamny. O přestávce řešíme přesmčky. Ve vlaku jsem si Vybral msto u okna. V Litomšli se uskutečnila soutěž. Oheň je třeba rozdmchat, jestliže je dříví mrně mokré. Asi jsem se zmlil v odhadu výsledku. Kávu musíš promchat před pitím. Mš proklouzla do sklepa. Projížděli jsme úzkým průsmkem. Mnul jsem cíl. Při cestě na jih jsme mnuli Mlín. Novou mčku přišel zapojit Kaml. Na stole jsou housle a smčec. Mlenec se mlil v odhadu situace. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %