07      help_outline   refresh   close 
  Přesm?čky  

Na stole jsou housle a smčec. Mš proklouzla do sklepa. Asi jsem se zmlil v odhadu výsledku. Mlenec se mlil v odhadu situace. Mnul jsem cíl. Při cestě na jih jsme mnuli Mlín. Domšlivý soused m radil, jak připojit mkrofon k počítači. Ve vlaku jsem si Vybral msto u okna. O přestávce řešíme přesmčky. Oheň je třeba rozdmchat, jestliže je dříví mrně mokré. V Litomšli se uskutečnila soutěž. Mlena byla opoledne na procházce pod Mlešovkou. Projížděli jsme úzkým průsmkem. Kávu musíš promchat před pitím. Novou mčku přišel zapojit Kaml. Nezapomnej na vitamny. M potřeby jsme našli. Spadlo mi smtko do oka. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %