help_outline   refresh   close 
  Ochm?řený holobrádek  

Byl to ochmřený holobrádek. Mslivec pospíchal do lesa. Kočka je náš mláček. Navštívíme průmslový podnik. M jdeme na vycházku. Pod kámen zalezla zmje. Na mtnici se platilo mto. Její lýtka se jen mhala. Jedu směrem na Mdlovary. Kdo byl Přemsl? Mloval jsem lyžování a mslivost. Nerad bych se zmlil. To je nesmslná připomnka. Mlada je mmořádný talent. Mohl bys m dát kapesník? Dala na stůl keramckou msku. Musím vysmčit sklep. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %