03      refresh   close 
  ?komolenina slov  

křížit ruce,  musíš napět,  pečetit vlastní krví,  líbat odolnou rtěnku,  pověď,  celou mě líbal,  lít dva nápoje,  kompromitoval mě svými pomluvami,  kroutil vše po svém,  krotit divoké zvíře,  mazat tabuli,  krabacená látka,  peněžit svou práci,  levit nároků, komolenina slov,  křehlý zimou,  důkladně jsem se máčela,  kopej ten záhonek,  levněné zboží,  lézat do údolí,  kosený jehlan,  konkretizuj to,  kondenzovaná pára,  mazat si ruce,  pějeme stále vpřed,  lávou panštěl,  kreslit událost,  pást trávu,  chroupal kedluben,  kuhral bolestí,  lézat horu,  péct nechtěně perníky,  kratka,  včera jsem se pil do němoty,  mlsal všechny ladkosti, 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close